Công ty con, công ty liên kết

CÔNG TY CON,  CÔNG TY LIÊN KẾT & CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN

1. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)
Địa chỉ: Sân bay quốc tế tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

2. Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài (NAFSC)
Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội bài, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

3. Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS)
Địa chỉ: Sân bay quốc tế tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

4. Công ty TNHH dịch vụ bảo dưỡng máy bay Cảng hàng không Việt Nam (SAAM)
Địa chỉ: Phòng 401, Tòa nhà SCSC, 30 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

5. Công ty cổ phần thương mại hàng không Miền Nam (SATCO)
Địa chỉ: 112B Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

6. Công ty cổ phần vận tải hàng không Miền Nam (SATSCO)
Địa chỉ: 1A Hồng Hà,  Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

7. Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS)
Địa chỉ: Cảng HKQT Nội bi, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

8. Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa hàng không (ACSV)
Địa chỉ: Cảng HKQT Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

9. Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC)
Địa chỉ: Tòa nhà SCSC, 30 Phan Thúc Duyện, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

10. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng TCP
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà văn phòng Chi nhánh cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

11. Công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT)
Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

12. Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC)
Địa chỉ: Cảng HKQT Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa