Thứ năm, 01 Tháng 2 2018 15:56

Bổ nhiệm ông Bùi Á Đông, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tài chính Kế toán giữ chức vụ Trưởng Ban Tài chính Kế toán – Kế toán trưởng Tổng công ty

Ngày 01/02/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV)  có văn bản số 472/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin: Bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Á Đông, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tài chính Kế toán giữ chức vụ Trưởng Ban Tài chính Kế toán – Kế toán trưởng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP kể từ ngày 01/02/2018.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về.

Trân trọng thông báo.