Thứ ba, 03 Tháng 4 2018 16:17

Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phồ Hồ Chí Minh về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

Thông tin chi tiết đề nghị bấm vào đường link để tải về

Công văn số 1750/ĐKKD-THKT ngày 29/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phồ Hồ Chí Minh

Trân trọng thông báo.