Thứ năm, 19 Tháng 4 2018 17:07

Đơn xin từ nhiệm của bà Hoàng Thị Thành  - Thành viên không chuyên trách Ban Kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) xin gửi đến Quý cổ đông Đơn xin từ nhiệm của bà Hoàng Thị Thành – Thành viên không chuyên trách Ban Kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo