Thứ sáu, 26 Tháng 1 2018 16:03

ACV - Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Ngày 25/01/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán ACV) có văn bản số 320/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về

Trân trọng thông báo.