Thứ sáu, 26 Tháng 1 2018 16:05

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày 25/01/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán ACV) có văn bản số 321/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về

Trân trọng thông báo.