Thứ sáu, 30 Tháng 3 2018 16:58

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của ACV

Ngày 30/3/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) nhận được Công văn số 1563/UBCK-GSĐC ngày 19/3/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Thông tin chi tiết đề nghị bấm vào đường link để tải về.

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố BCTC 2018 của ACV

Trân trọng thông báo.