Thứ hai, 18 Tháng 6 2018 17:38

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) trân trọng thông báo đến quý cổ đồng về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.  

Thông tin chi tiết đề nghị quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.