Thứ năm, 19 Tháng 4 2018 17:22

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo