Thứ sáu, 24 Tháng 6 2016 15:36

Cảng hàng không Phù Cát: Khóa huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ

Vừa qua, Cảng hàng không Phù Cát đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Phù Cát tổ chức khóa huấn luyện cho lực lượng tự vệ của Cảng. Nội dung huấn luyện thực hiện theo Thông tư số 02/2016/TT-BQP ngày 08/01/2016 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng.

Tham gia khoá huấn luyện có các đồng chí trong Ban chỉ huy quân sự và chiến sĩ tự vệ Cảng hàng không Phù Cát.

Tại khoá huấn luyện, các học viên tập trung nghiên cứu, tìm hiểu về các nội dung cơ bản của pháp luật về dân quân tự vệ, công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương; thực hành điều lệnh đội ngũ, kiểm tra bắn đạn thật…

Kết huấn luyện đã đạt kết quả tốt, 100% chiến sĩ thuộc trung đội tự vệ (28 chiến sĩ) đạt yêu cầu kiểm tra, trong đó có 12 chiến sĩ bắn đạn thật đạt loại giỏi.

Lực lượng dân quân tự vệ Cảng hàng không Phù Cát quyết tâm nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, phối hợp tốt với các cơ quan đơn vị thực hiện tốt  nhiệm vụ được giao, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Cảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: Cảng hàng không Phù Cát