Cảng hàng không Cát Bi vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về chủ quyền biển đảo đến toàn thể CBCNV. Tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Viên - Đảng ủy viên Tổng công ty, Bí thư chi bộ Cảng hàng không Cát Bi đã tập trung giới thiệu nội dung của Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển; Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, luật An ninh quốc gia, Luật Hàng hải Việt Nam… đến toàn thể CBCNV.

Trang 72 trong 72 trang